MSELECT * FROM CERAMAHBAB WHERE RECID ='180'

PORTAL

SISTEM ALAT BANTUAN MENGAJAR
Boleh di gunakan oleh Pengajar dan Pelajar untuk proses latihan. Sistem Akan Merekod Masa Latihan dalam Portal
Boleh di akses di
Ashburn