QMS

Sistem Nombor Giliran Digital
Institut Memandu Hanya perlu menyediakan Smart TV / Komputer untuk menjalankan sistem ini. Ini boleh membantu Institut Mendapat 2 markah dalam Penggradan JPJ
Calon hanya perlu scan Qr Code yang di sediakan oleh Institut Memandu untuk mendapat nombor giliran. Tidak Kos Yang Tinggi.
AshburnAshburn