MSELECT * FROM CERAMAHBAB WHERE RECID ='185'

ADMIN

Seksyen Pengurusan di gunakan oleh pengguna kategori pengurusan
Sebagai Pengguna Utama Sistem MyDiims.
Terdapat 6 Seksyen Utama dalam Menu Ini
Butiran
Rekod Maklumat Calon

Pelajar

Kutipan AM

Daftar

Tempahan
Rekod Tempahan Aktiviti Calon

Kursus

Latihan

Ujian

Kehadiran
Rekod Kehadiran Aktiviti Calon

Kursus

Latihan

Ujian

Lain

Pengangkutan

Statistik

E-Driving

E-Service

KPP01

Status

Log

Proses

Rakan Niaga

Laporan

Pengurusan

Ashburn