MSELECT * FROM CERAMAHBAB WHERE RECID ='293'

STATUS

Skrin ini memaparkan Status Terkini Pelajar dari Pendaftaran hingga Ujian
Ashburn